Jesteś tutaj: Żłobek Opłaty

Opłaty

wariant A – pobyt całodzienny

1100 zł miesięcznie

wariant B – pobyt do 5 h dziennie

750 zł miesięcznie

opłata wpisowa 400 zł jednorazowo, bezzwrotnie

Wyżywienie

15 zł dziennie

Opłaty prosimy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca w żlobku lub na konto zawarte w umowie. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 15%. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby żłobek nie nalicza stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 15 zł.

Warunkiem nienaliczenia stawki żywieniowej jest powiadomienie żłobka o nieobecności dziecka najpóżniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.