Jesteś tutaj: Żłobek Opłaty

Opłaty

wariant A – pobyt całodzienny

1250 zł miesięcznie

wariant B – pobyt do 5 h dziennie

900 zł miesięcznie

opłata administracyjna rezerwująca miejsce 400 zł płatna jednorazowo i bezzwrotnie

Wyżywienie

18 zł dziennie

Opłaty prosimy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca w żlobku lub na konto zawarte w umowie.

W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 15%. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby żłobek nie nalicza stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 18 zł.

Warunkiem nienaliczenia stawki żywieniowej jest powiadomienie żłobka o nieobecności dziecka najpóżniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.