Jesteś tutaj: Przedszkole Opłaty

Opłaty

Czesne:

850 zł miesięcznie

Wyżywienie:

18 zł dziennie

Opłata wpisowa:

400 zł opłata roczna, bezzwrotna

Opłaty prosimy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca w przedszkolu lub na konto zawarte w umowie. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 15%. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 18 zł.

Warunkiem nienaliczenia stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności dziecka najpóżniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.