Jesteś tutaj: Przedszkole Organizacja dnia

Organizacja dnia

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.

Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku pod warunkiem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości przedszkolnej.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30 przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy lub ustalonymi przez dyrekcję.

Poznaj nasz tryb dnia.

W ciągu całego dnia mamy czas na zabawę, naukę i wypoczynek.

W „Stacyjkowie” nie ma czasu na nudę.

PLAN DNIA

07:00 – 09:00 przywitanie dziecka przez nauczyciela, zabawy ruchowe i słowno-ruchowe, muzykoterapia. Praca indywidualna w zakresie róznych kompetencji dziecka.

09:00 – 10:00 przygotowanie do śniadania, śniadanie

10:00 – 11:00 zajęcia dodatkowe, zabawy edukacyjne, wspólne gry i zabawy muzyczno-ruchowe

11:00- 11:20 zajęcia dydaktyczne w których występuje aktywnosć językowa, przyrodnicza i ekologiczna

11:20 – 11:50 przygotowanie do obiadu, obiad I danie

11:50 – 13:-00 Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki. Wspólnie słuchamy  muzyki relaksacyjnej. Maluszkom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy inne spokojne zajęcia. Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach, np. w kącikach zainteresowań i grach „stolikowych”

13:00 – 14:00 przygotowanie do obiadu, obiad II danie

14:00 – 15:00 zajęcia dodatkowe, zabawy wspomagające rozwój, wyjścia na plac zabaw

15:00 – 15:30 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

15:30 – 17:30 zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań, odbiór dzieci